Hartelijk welkom op onze website!

Wij nodigen u van harte uit voor ons Kerstconcert van DV 15 december 2017 in Vianen.

Voor reserveringen klik op de foto.

 

 

 

Stichting OneDay organiseert muzikale bijeenkomsten (concerten) om mensen uit verschillende kerkverbanden bij elkaar te brengen. Tijdens deze concerten is er altijd medewerking van het Groot Nederlands Jongerenkoor, dat onderdeel uit maakt van onze Stichting. Voor meer informatie over het koor kun je terecht op www.grootjongerenkoor.nl . Kom gerust een keer kijken en meezingen op een van de repetities.

Indien mogelijk willen wij tijdens de muzikale bijeenkomsten geld inzamelen voor een goed doel.

 

      

 

Op DV zaterdag 28 oktober organiseerde wij het jaarlijkse Hervormingsconcert te Delft. De collecte bracht een bedrag op van € 2.911,06. Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gift. Dankzij de vele sponsoren en de opbrengst van de collecte hebben wij het grootste deel van de kosten kunnen dekken. Het Hervormingsconcert is vanaf DV zaterdag 11 november terug te kijken via de Reformatorische Omroep. Kon u niet bij het concert aanwezig zijn en heeft u het concert teruggekeken via de website van de Reformatorische Omroep en draagt u onze activiteiten een warm hart toe, dan kunt u alsnog een gift overmaken op NL48RABO0149134363  t.n.v. Stichting One Day o.v.v. Gift Hervormingsconcert 2017.

Wilt u nog eens nalezen wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan? Klik dan op 'Concerten' en vervolgens op het jaar waarover u informatie wenst. 

Onder concertagenda staan ook de overige geplande concerten voor D.V. 2017.

 
Technische realisatie door Wielink websolutions - Sitemap