CJGK Cantabo Deo

Cantabo Deo

Het Groot Nederlands Jongerenkoor heeft met ingang van dit jaar haar naam veranderd naar Christelijk Jong Gemengd Koor Cantabo Deo. Deze naam vertolkt beter waar wij als koor voor staan: we zijn een koor met relatief nog jonge leden met als gemene deler: het samen zingen en musiceren. Cantabo Deo komt uit de Latijnse vertaling van Psalm 146:2 "Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen terwijl ik nog ben." Wat is er mooier dan zo samen te mogen zingen, Cantabo Deo: zingen voor God. Geen oppervlakkige muziek maar koormuziek waarin het Evangelie wordt vertolkt.

Oorspronkelijk was het koor opgericht als jongerenkoor. Omdat we nog veel koorleden hebben die al vanaf het begin lid zijn, is de leeftijd van het koor wat omhoog gegaan. De gemiddelde leeftijd van ons koor ligt rond de 30 jaar. Om lid te worden kennen we geen minimum leeftijd. Met de naamsverandering is ook onze doelgroep verruimd met mensen van middelbare leeftijd. Voor nieuwe koorleden geld wel een maximum leeftijd 45 jaar. Vervolgens mag je tot je 60e lid blijen van ons koor.

Heb je interessse om lid te worden, kom gerust een keer kijken, luisteren en meezingen op een van de repetities. 

Interkerkelijk
CJGK Cantabo Deo is een interkerkelijk koor. De leden zijn afkomstig uit diverse reformatorische kerken en uit verschillende delen van het land. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 94 koorleden.

Ontspanning en ontmoeting

Uiteraard moet er tijdens de repetities hard gewerkt worden! Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat de onderlinge ontmoeting niet vergeten wordt. Daarom zorgen we dat de repetities ook gezellig zijn en dat er ruimte is voor onderling contact.

Praktische zaken

Klik hier om lid te worden

Klik hier om naar repetitiedata te gaan

Klik hier om naar bladmuziek te gaan

 
 
Technische realisatie door Wielink websolutions - Sitemap