Gift geven?

Om onze activiteiten vorm te geven hebben wij geld nodig. Het is helaas niet anders. Wij stellen het heel erg op prijs als u ons van een bijdrage wilt voorzien. U kunt uw gift indien gewenst specifiek voor een bepaalde activiteit schenken. Dit doet u door bij uw betaling het doel van de gift te vermelden. Bijvoorbeeld: “Hervormingsdag” of “Kindertehuis Casa Filadelfia” etc.

Stichting Oneday heeft de ANBI status en is daarom ingeschreven bij de belastingdienst (ANBI) onder nummer: 8204.20.487.

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL48RABO0149134363  t.n.v. Stichting One Day te Maartensdijk.

Wij zijn dankbaar voor elke gift ongeacht de omvang ervan!

 

 
 
Technische realisatie door Wielink websolutions - Sitemap