Hartelijk welkom op onze website!

Stichting OneDay organiseert muzikale bijeenkomsten (concerten) om mensen uit verschillende kerkverbanden bij elkaar te brengen. Tijdens deze concerten is er altijd medewerking van het Groot Nederlands Jongerenkoor, dat onderdeel uit maakt van onze Stichting.

Het Groot Nederlands Jongerenkoor heeft met ingang van dit jaar haar naam veranderd naar Christelijk Jong Gemengd Koor Cantabo Deo. Deze naam vertolkt beter waar wij als koor voor staan: we zijn een koor met relatief nog jonge leden met als gemene deler: het samen zingen en musiceren. Cantabo Deo komt uit de Latijnse vertaling van Psalm 146:2 "Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen terwijl ik nog ben." Wat is er mooier dan zo samen te mogen zingen, Cantabo Deo: zingen voor God. Geen oppervlakkige muziek maar koormuziek waarin het Evangelie wordt vertolkt.

Kom gerust een keer kijken, luisteren en meezingen op een van de repetities.

Annulering paasconcerten:

In verband met de genomen corona-maatregelen kunnen onze geplande concerten in van 28 maart in Putten en 4 april in Bodegraven helaas niet doorgaan. Uiteraard betreuren wij dat zeer, maar we zijn de genoodzaakt om de voorgeschreven maatregelen door de overheid te volgen. 

Wilt u nog eens nalezen wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan? Klik dan op 'Concerten' en vervolgens op het jaar waarover u informatie wenst. 

 
Technische realisatie door Wielink websolutions - Sitemap